Højsikrede serverskabe

Højsikrede serverskabe

Et sortiment af serverskabe, der beskytter følsomt IT-udstyr og servere mod angreb, cyberkriminalitet og elektroniske impulser

Beskyt dit IT-system mod angreb

IT-udstyr placeret i kritisk infrastruktur og andre højrisikoområder, er primært hovedmål for et stadigt  stigende antal sikkerhedstrusler:

 • Emissionssikkerhed
  Emissionssikkerhed

  Indsamling af emissioner genereret af elektronisk udstyr

 • Espionage
  Espionage

  Oprettelse af forbindelse til IT-servere og udtrækning af information eller analyse af signaler ved brug af specifikt software

 • Sabotage
  Sabotage

  Afkobling og deaktivering af servere og andet elektrisk udstyr med bagtanke på økonomisk eller strategisk gevinst 

 • Kunstigt genererede handlinger
  Kunstigt genererede handlinger

  Risici for ødelæggende konsekvenser for IT-systemer forårsaget af atomenheder eller elektroniske enheder

 • Naturbegivenheder
  Naturbegivenheder

  Stråling forårsaget af torden eller lynnedslag, der kan føre til at elektrisk eller elektronisk udstyr beskadiges permanent

Beskyttelse af IT-systemer inden for det digitale område

Ud over at skulle kunne sikre mod  naturbegivenheder, menneskelige og tekniske fejl skal kritiske følsomme infrastrukturer og højsikkerhedsområder også kunne stå for en lang række af eksterne trusler, herunder angreb i form af elektromagnetiske impulser (EMP), som kriminelle, terrorister og andre destabiliserende grupper gør brug af til afkobling af servere og andet elektronisk udstyr. Adgang til følsomme data kan have katastrofale følger. Fysisk beskyttelse er endnu vigtigere i dag end nogensinde.

 

Elektromagnetisk puls stråling: en allestedsnærværende trussel

Elektromagnetiske impulsstråler (EMP) er både et naturligt og et kunstigt skabt fænomen, der kan have ødelæggende konsekvenser for IT-systemer. Hvad end de skabes naturligt ved lynnedslag eller kunstigt med nukleare enheder og elektroniske generatorer kan EMP-stråling med højenergi gøre elektrisk og elektronisk udstyr ubrugeligt. Læs mere om elektromagnetisk puls stråling (EMP) i vores gratis guide.

Konceptet for Secure-IT opbevaring

Udviklet i tæt samarbejde med et europæisk regeringsbureau. Sortimentet af IT-sikkerhedsskabe til IT-udstyr sørger for høj sikkerhed for servere og data og beskytter og reducerer udstyrets følsomhed og opretholdelsen af ydelser.

 

Udviklet til sikkerhed og forretningsfølsomme IT-ressourcer

Secure-IT sikkerhedsskabe bruges til beskyttelse imod trusler mod kritisk infrastruktur i sektorer, der omfatter regeringsinstitutioner, medicinalindustrien, telekommunikationsindustrien, ambassader, i forsvaret og deres afdelinger og selv mobile kommandocentre for kampenheder.

 

Fordelene ved Secure-IT

 • Sikret mod ekstrahering
  Sikret mod ekstrahering

  Dataopfangning og aflytning er blokeret af både aktiv og passiv beskyttelse

 • Sikret mod Espionage
  Sikret mod Espionage

  Adgang til skabet er kontrolleret med en højsikkerheds-elektronisk lås, der forebygger fysisk forbindelse til serveren

 • Beskyttet mod elektromagnetisk puls
  Beskyttet mod elektromagnetisk puls

  Faraday-effekten i skabet beskytter mod højintense elektromagnetiske pulsemissioner, uanset om de er af naturlig eller kunstig skabt oprindelse

 • Beskyttet mod elektronisk indsamling af informationer
  Beskyttet mod elektronisk indsamling af informationer

  Beskyttet mod radiofrekvenser, der forebygger aflytning og fortolkning af serveremissioner

 • Certificeret til at modstå fysiske trusler
  Certificeret til at modstå fysiske trusler

  Certificeret i overensstemmelse med den skandinaviske sikkerhedsnorm SSF 3492, der beskytter mod indbrud

Secure-IT Level 3 EMP

Skabe med et højt niveau af sikkerhed mod fremtidens trusler

Giv IT-udstyr og proprietær information fysisk beskyttelse mod angreb med elektromagnetiske impulser (EMP)

Secure-IT Level 3 EMP

Secure-IT Level 2

Sikkerhed på højt niveau for IT-servere

Sikkerhedsskabe designet til at yde fysisk beskyttelse mod indtrængen, manipulering og forsætlig skade

Secure-IT Level 2

Secure-IT Level 3

Beskyt kritisk IT-udstyr mod ulovlig indtrængen

Plug-and-play sikkerhedsskabe, der sikrer, at IT-servere, inklusive data og hardware, ikke er tilgængelig for uautoriserede personer

Secure-IT Level 3

Laptop Security Cabinet

Beskyt laptops og tablets mod tyveri

Certificeret sikker opbevaring af laptops og tablets med aktiv afkølingsoption, så enhederne kan oplades uden overvågning

Laptop Security Cabinet