KelNet-DS

Sertifisert, elektronisk høysikkerhets låsesystem for safer, hvelv og dører

I mange bedrifter rundt i verden er det risiko forbundet med tilgang til konfidensielle dokumenter, kontanter eller andre verdigjenstander. Med det elektroniske høysikkerhets låsesystemet KelNet-DS har Gunnebo utviklet en løsning som oppfyller kravene disse situasjonene stiller.

image image image image

Sertifisert sikkerhet, med brukervennlig grensesnitt

KelNet-DS er det første elektroniske, høysikkerhets låsesystemet verden over som er blitt sertifisert på det aller høyest mulige sikkerhetsnivået for datakommunikasjon pluss kan delegere prosessen med autentifiseringssjekker til en sentral programvareapplikasjon. Samtidig er det ikke påkrevd at selve låsen lagrer noen informasjon om brukere, PIN-koder eller potensielle åpningstider.

 • Enestående, sertifisert sikkerhet

  Den første elektroniske låsen sertifisert i samsvar med NS-EN 1300 for distribuerte systemer som garanterer høyeste sikkerhetsnivå – verken PIN eller ekstern åpningskommando overføres.

 • Sentralt kontrollerte tilgangstillatelser

  Ingen administrasjon ved selve låsen – hvis tilgangstillatelser eller -tider endres, justeres dette ganske enkelt via den sentrale programvaren i kontrollsenteret.

 • responstider
  Forbedre responstider

  Sikkerhetsadministratorer kan kontrollere statusen på enkelte låser i sanntid for å raskt identifisere tekniske problemer og redusere responstidene betydelig.

Tilgang

Brukeren innleder sin forespørsel om å åpne KelNet-DS-låsen på nettet ved å legge inn ID-en sin. Den sentrale programvareplattformen, SafeControl Manager, sjekker så øyeblikkelig om brukeren er autorisert til å åpne låsen ved dette spesifikke tidspunktet.

Hvis dette er tilfellet, oppretter administrasjonsprogrammet automatisk et sertifikat på nettet som bare er gyldig for den spesifikke brukeren, og overfører sertifikatet til den forespurte låsen. Deretter legger brukeren inn en personlig PIN-kode, engangssertifikatet aktiveres, og låsen åpnes.

Autorisering

All administrasjon av alle låser, brukere og autoriseringsprosesser, styres sentralt. Autoriseringssjekken utføres via en fullstendig automatisert prosess. Dermed trenger ikke eventuelle endringer i autoriseringen å sendes til låsen manuelt, men finner sted øyeblikkelig.

Effektivitet

Selv sammenliknet med den aktuelle prosedyren med engangskode (OTC) er det klare fordeler. Med KelNet-DS må det ikke sendes noen OTC til autorisert personale, som så må legge inn kodene manuelt. Dette betyr enorme tidsinnsparinger og en høyere sikkerhetsstandard. Til nå er det ingen andre produkter som har fått tilnærmelsesvis like høy standard når det gjelder sikkerhetssertifikat.
KelNet video
KelNet sine sikrede bankbokser

Evelin Ullrich, organisasjonsdirektør hos Volksbank Pirna, er overbevist av KelNet-DS. Se hvordan KelNet blir brukt for å sikre deres deponeringssafer.

Se video

Spesifikasjoner

Nøkkelspesifikasjoner

 • Godkjenninger: ECB•S (Grade B, C, D distribuerte systemer), A2P (Grade B, C, D distribuerte systemer) og VdS (klasse II, III og IV)

Vil du ha kontakt? Fyll inn skjemaet nedenfor.