Hvelv

Hvelv

Høysikkerhets kabinetter for bedriftens verdisaker med garantert beskyttelse mot innbrudd, brann eller eksplosjon

Et sikret kabinett som beskytter bedriftens viktigste sentrum

Dagens bedrifter vet at det er avgjørende med høysikret innbruddsbeskyttelse av eiendeler for å opprettholde organisasjonens virksomhet og kontinuitet. Dette gjelder særlig for høyrisikosteder, slik som banker, detaljhandel, logistikk, farmasøytisk eller industriell sektor, siden store menger kontanter, eiendeler eller sensitive elementer ofte oppbevares på området. For å effektivt kunne håndtere denne risikoen velger stadig flere bedrifter sterke rom på stedet, som involverer å oppbevare elementer med høy verdi i et separat, lukket område i eksisterende bygninger. Men plassbegrensninger og sikkerhetskrav varierer enormt. I de fleste tilfellene er en én-størrelse-passer-alle-metode utilstrekkelig når det gjelder å oppfylle spesifikke behov.

Gunnebo-serien av hvelv kombinerer ytelsen og fleksibiliteten i én høytytende løsning:

 • Uavhengig testet

  Hver serie har en rekke justerbare komponenter som er blitt prøvd og testet for å motstå angrep

 • Klimakontroll

  Innovativt VdS-godkjent ventilasjonssystem for optimal klimakontroll

 • Innovative
  Innovative

  Innovative, lette paneler som ikke krever sveising eller justering for raskere installasjon og montering.

Justerbar utforming

Ekspertene hos Gunnebo har erfaring i å vurdere begrensningene ved hver prosjekt, fra vanskelig tilgang og eldre bygninger til rom med uvanlige dimensjoner og gulv med begrenset belastning. De definerer spesifikasjonene for hvert hvelvrom og setter opp en løsning som imøtekommer alle spesifikke krav.

Modulær konstruksjon

Gunnebos høysikkerhets hvelv er konstruert slik at man kombinerer minst én hvelvdør med paneler i vegg, gulv og tak. Komponentene monteres sammen for et sterkt rom som utnytter den tilgjengelige plassen maksimalt, enten i en ny eller en eksisterende konstruksjon.

Unik teknologi

Gunnebo høysikkerhets hvelv er utstyrt med den nyeste tilgjengelige teknologien for å motstå selv de mest avanserte angrep. De relativt lettvektede panelene reduserer transportkostnadene og gjør monteringen enklere. Samtidig er de optimalt utformet for at tilgjengeligheten skal være ukomplisert, brukervennlig og enkel å betjene.

Avansert testing for sertifisering på høyt nivå

Gunnebos høysikkerhets hvelv inkluderer produkter som er sertifisert av Europeisk sertifiseringsorgan Sikkerhetssystemer (ECB-S) i overensstemmelse med NS-EN 1143-1-standarden. For å få denne sertifiseringen blir det brukt en rekke verktøyer, som boremaskiner, sleggehammere og acetylenbrennere, for å sjekke hvelvets evne til å motstå innbruddstesten. For høyeste sikkerhetsklassifisering er det tilgjengelig sikret mot kjerneboring og er sertifisert som “CD”. Klassifisering XII og XIII EX-beskyttelse er tilgjengelig som alternativ på forespørsel.

ModuleGuard-SR

Sertifisert modulbasert hvelv, Grade II-IV

Hvelvene er konstruert med modulbaserte, lette paneler. Lav vekt reduserer transportkostnader, gjør monteringen enklere og gjør at hvelvet kan installeres høyere opp i bygningen hvis gulvbelastningen må begrenses. Den modulbaserte konstruksjonen gjør at montering, demontering og utvidelse av hvelvet går raskt og enkelt. Sikkerhetsområdene kan bygges inn i eksisterende bygninger og tilpasses til dimensjonene som kreves

ModuleGuard-SR

Centurion SR

Sertifisert modulbasert hvelv, Grade V-XII

Centurion høysikkerhetshvelv utnytter dagens teknologi for å motstå de mest sofistikerte angrepene.

Centurion SR