• Automatiske bankbokser
   Automatiske bankbokser

   Automatiske selvbetjeningssystemer basert på robotteknologi som tar bankboksen til et nytt nivå

   Automatiske bankbokser
  • Mekaniske bankbokser
   Mekaniske bankbokser

   Bankbokser med manuelle eller elektroniske låsealternativer for høy beskyttelse av verdisaker

   mekaniske bankbokser
  • Hvelv
   Hvelv

   Høysikkerhets kabinetter for bedriftens verdisaker med garantert beskyttelse mot innbrudd, brann eller eksplosjon

   hvelv
  • Hvelvdører
   Hvelvdører

   Høysikkerhets hvelvdører for bedriftens verdisaker. Beskytter mot innbrudd og eksplosiver

   hvelvdorer
  • Høysikkerhetslåser
   Høysikkerhetslåser

   Elektroniske låser for safer, panikk-rom og hvelvdører som gir maksimal beskyttelse

   hoysikkerhetslaser
  • Høysikkerhets server-skap
   Høysikkerhets server-skap

   Et utvalg av kabinetter som beskytter sensitivt IT-utstyr mot angrep

   hoysikkerhets server-skap
  • Safer og sikkerhetsskap
   Safer og sikkerhetsskap

   Klassifiserte safer, brannsikrede deponeringssafer og oppbevaringsskap for hjemmet og kontoret

   Safer
  • Banker
   Banker

   Sikret og effektiv oppbevaring med selvbetjente bankbokser, minibanker, modulære hvelv og safer

   Safe Storage Banker
  • Høyrisikobransjer
   Høyrisikobransjer

   Løsninger for kontroll og overvåkning av tilgang til beskyttede verdier, sikreded fysisk beskyttelse og forhindre sabotering og cyberangrep

   Safe Storage Høyrisikobransjer
  • Detaljhandel
   Detaljhandel

   Et komplett tilbud på safer, deponeringssafer og sikkerhetsskap med ulike beskyttelsesnivåer

   Safe Storage Detaljhandel
  • Hjem og bolig
   Hjem og bolig

   Et bredt spekter av sikre oppbevaringsløsninger under merkevaren Chubbsafes, for eksempel graderte safer, brannsikre safer og hjemmeskap i forskjellige sertifiseringsnivåer.

  • Private investorer
   Private investorer

   Toppmoderne bankbokssystemer med den nyeste autentiseringsteknologien, som gir tilgang til svært sikker oppbevaring av verdisaker og dokumenter

  • Farmasøytisk industri
   Farmasøytisk industri

   Løsninger for trygg oppbevaring av kontrollerte stoffer og spesialmedisiner i hvelv eller sikkerhetsskap

 • Suksesshistorier
 • Kontakt oss
 • Insights
Høysikkerhets server-skap

Høysikkerhets server-skap

Et utvalg av kabinetter som beskytter sensitivt IT-utstyr mot angrep.

Secure-IT Level 3 EMP

Topp sikkerhetsskap for en ny generasjon trusler

Topp fysisk beskyttelse av IT-utstyr og viktig informasjon mot elektromagnetisk puls-angrep (EMP)

Secure-IT Level 3 EMP

Secure-IT Level 3

Beskytt verdifult IT-utstyr mot uautorisert tilgang

Plug-and-play sikkerhetsskap for å sikre at IT-servere med data og maskinvare ikke er tilgjengelige for utenforstående.

Secure-IT Level 3

Secure-IT Level 2

Topp sikkerhet for IT-servere

Sikkerhetsskap som er utformet for å gi fysisk beskyttelse mot innbrudd, manipulering og hærverk

Secure-IT Level 2

Høysikkerhetsskap i Secure-IT-serien beskytter ditt sensitive IT-utstyr mot angrep.

I tillegg til naturlige hendelser, menneskelige feil og teknisk svikt må kritiske infrastrukturer og høysikkerhetsanlegg håndtere et mangfold av eksterne trusler, inkludert angrep fra elektromagnetiske pulser (EMP), som kriminelle, terrorister og andre destabiliserende organer kan bruke til å deaktivere servere og annet elektrisk utstyr. Tilgang til sensitive data kan ha katastrofale konsekvenser. I dag er det viktigere enn noensinne å beskytte disse fysisk.

Secure-IT-serien av sikrede kabinetter for IT-utstyr er utviklet i nært samarbeid med et europeisk myndighetsorgan og beskytter servere og data på et ekstremt høyt nivå, slik at sårbarheten reduseres og kontinuerlig drift sikres.

Secure-IT-kabinettene brukes som vern mot trusler mot sentrale infrastrukturer innen offentlige institusjoner, telekommunikasjon, ambassader, forsvar og selv mobile kommandosentre for kampenheter.

Bruksområder

Offentlig administrasjon
Telekommunikasjon
Mobile kommandosentre
Industribygg
Kontorbygninger

Vil du ha kontakt? Fyll inn skjemaet nedenfor.