• Høysikkerhets server-skap
   Høysikkerhets server-skap

   Et utvalg av kabinetter som beskytter sensitivt IT-utstyr mot angrep

   hoysikkerhets server-skap
  • Høysikkerhetslåser
   Høysikkerhetslåser

   Elektroniske låser for safer, panikk-rom og hvelvdører som gir maksimal beskyttelse

   hoysikkerhetslaser
  • Automatiske bankbokser
   Automatiske bankbokser

   Automatiske selvbetjeningssystemer basert på robotteknologi som tar bankboksen til et nytt nivå

   Automatiske bankbokser
  • Mekaniske bankbokser
   Mekaniske bankbokser

   Bankbokser med manuelle eller elektroniske låsealternativer for høy beskyttelse av verdisaker

   mekaniske bankbokser
  • Hvelv
   Hvelv

   Høysikkerhets kabinetter for bedriftens verdisaker med garantert beskyttelse mot innbrudd, brann eller eksplosjon

   hvelv
  • Hvelvdører
   Hvelvdører

   Høysikkerhets hvelvdører for bedriftens verdisaker. Beskytter mot innbrudd og eksplosiver

   hvelvdorer
  • Safer
   Safer

   Klassifiserte safer, brannsikrede deponeringssafer og oppbevaringsskap for hjemmet og kontoret

   Safer
  • Banker
   Banker

   Sikret og effektiv oppbevaring med selvbetjente bankbokser, minibanker, modulære hvelv og safer

   Safe Storage Banker
  • Detaljhandel
   Detaljhandel

   Et komplett tilbud på safer, deponeringssafer og sikkerhetsskap med ulike beskyttelsesnivåer

   Safe Storage Detaljhandel
  • Høyrisikobransjer
   Høyrisikobransjer

   Løsninger for kontroll og overvåkning av tilgang til beskyttede verdier, sikreded fysisk beskyttelse og forhindre sabotering og cyberangrep

   Safe Storage Høyrisikobransjer
  • Hjem og bolig
   Hjem og bolig

   Løsninger som sikrer dine eiendeler hjemme og på reise

   Senator
 • Suksesshistorier
 • Kontakt oss
 • Insights
Høysikkerhets server-skap

Høysikkerhets server-skap

Et utvalg av kabinetter som beskytter sensitivt IT-utstyr mot angrep.

Beskytt IT-systemene mot angrep

IT-utstyr i kritisk infrastruktur og andre høyrisikosteder er et hovedmål for et økende antall sikkerhetstrusler:

 • Utslippssikkerhet
  Utslippssikkerhet

  Samling av utslipp som genereres av elektronisk utstyr

 • Spionasje

  Tilkobling til IT-servere og uttrekking av informasjonen eller tolking av signalet ved bruk av spesifikk programvare

 • Sabotasje
  Sabotasje

  Deaktivering av servere og annet elektrisk utstyr for finansiell eller strategisk vinning

 • Kunstige hendelser

  Risiko for katastrofale konsekvenser for IT-systemer forårsaket av nukleære enheter eller elektroniske generatorer

 • Naturlige hendelser

  Stråling som skapes av torden og lyn som kan gjøre elektrisk og elektronisk utstyr permanent ubrukelig

Beskyttelse av IT-systemer i den digitale tidsalder

I tillegg til naturlige hendelser, menneskelige feil og teknisk svikt må kritiske infrastrukturer og høysikkerhetsanlegg håndtere et mangfold av eksterne trusler, inkludert angrep fra elektromagnetiske pulser (EMP), som kriminelle, terrorister og andre destabiliserende organer kan bruke til å deaktivere servere og annet elektrisk utstyr. Tilgang til sensitive data kan ha katastrofale konsekvenser. I dag er det viktigere enn noensinne å beskytte disse fysisk.

Elektromagnetisk pulsstråling: en trussel som alltid er til stede

Elektromagnetisk puls (EMP)-stråling er et fenonem som både er naturlig og menneskelaget, og som kan ha katastrofale konsekvenser for IT-systemer. Enten EMP-stråling med høy energi oppstår naturlig av lyn eller kunstig av nukleære enheter og elektroniske generatorer, kan den gjøre elektrisk og elektronisk utstyr permanent ubrukelig.

Finn ut mer om elektromagnetisk pulsstråling ved å lese vår gratisguide

Lagringskonseptet Secure-IT

Secure-IT-serien av sikrede kabinetter for IT-utstyr er utviklet i nært samarbeid med et europeisk myndighetsorgan og beskytter servere og data på et ekstremt høyt nivå, slik at sårbarheten reduseres og kontinuerlig drift sikres.

Utviklet for sikkerhet og bedriftssentrale IT-ressurser

Secure-IT-kabinettene brukes som vern mot trusler mot sentrale infrastrukturer innen offentlige institusjoner, telekommunikasjon, ambassader, forsvar og selv mobile kommandosentre for kampenheter.

Fordelene med Secure-IT

 • Sikret mot uttrekking

  Dataoppfanging er blokkert gjennom både aktiv og passiv skjerming

 • Sikret mot spionasje

  Kabinettilgang er kontroller med en høysikkerhets elektronisk lås for å forhindre fysisk tilkobling til serveren

 • Sikret mot elektromagnetisk puls
  Sikret mot elektro- magnetisk puls

  Kabinettets Faraday-effekt beskytter mot høyintensitets elektromagnetiske pulsutslipp, enten av naturlig eller menneskelaget opphav

 • Sikret mot elektronisk informasjons- samling

  Radiofrekvensskjermet for å forhindre lytting og tolkning av serverutslipp

 • Sertifisert til å motstå fysiske trusler

  Sertifisert i henhold til den skandinaviske sikkerhetsstandarden SS 3492 for å beskytte mot innbruddsangrep

Secure-IT Level 3 EMP

Topp sikkerhetsskap for en ny generasjon trusler

Topp fysisk beskyttelse av IT-utstyr og viktig informasjon mot elektromagnetisk puls-angrep (EMP)

Secure-IT Level 3 EMP

Secure-IT Level 3

Beskytt verdifult IT-utstyr mot uautorisert tilgang

Plug-and-play sikkerhetsskap for å sikre at IT-servere med data og maskinvare ikke er tilgjengelige for utenforstående.

Secure-IT Level 3

Secure-IT Level 2

Topp sikkerhet for IT-servere

Sikkerhetsskap som er utformet for å gi fysisk beskyttelse mot innbrudd, manipulering og hærverk

Secure-IT Level 2

Laptop Security Cabinet

Beskytt laptoper og nettbrett mot tyveri

Sertifisert, sikker oppbevaring av laptoper og nettbrett med aktiv kjøling så enhetene kan lades uten tilsyn

Laptop Security Cabinet