Zamki o wysokiej klasie bezpieczeństwa

Zamki o wysokiej klasie bezpieczeństwa

Zamki elektroniczne do skarbców i drzwi skarbcowych zapewniające maksymalną ochronę

Fundament ochrony

Zamki są centralnym elementem bezpieczeństwa w sejfach, skarbcach i drzwiach – to technologia, która umożliwia uzyskanie łatwego dostępu do kosztowności i jednocześnie zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych. Cała gama produktów począwszy od zamków mechanicznych po rozwiązania elektroniczne zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz możliwość dostosowania do użytkownika.

 

Klucz do bezpieczeństwa

Zaprojektowane tak, aby spełnić zróżnicowane wymagania w zakresie bezpieczeństwa z  uwzględnieniem specyfiki miejsca instalacji oraz budżetu. Klienci mają do wyboru następujące opcje:
• zamki mechaniczne kluczowe,
• mechaniczne zamki szyfrowe z jednym kodem dla wszystkich użytkowników,
• zamki elektroniczne z dostępem dla wielu użytkowników,
• elektroniczne systemy zamykające o wysokiej klasie bezpieczeństwa, które umożliwiają stosowanie kodów jednorazowych, zdalne zarządzanie oraz szyfrowany transfer danych.

Doświadczenie

Doświadczenie Gunnebo zostało zbudowane na wieloletniej tradycji projektowania systemów zamykających o wysokiej klasie bezpieczeństwa w ciągu całego cyklu życia produktu – od projektu i produkcji aż po konserwację sejfów naszych wiodących marek, takich jak Chubbsafes.

Niezawodne i trwałe technologie

Najnowsze technologie do identyfikacji i odczytu w coraz większym stopniu wykorzystują digitalizację do wprowadzenia zaawansowanego szyfrowania i zapewniają integralność przesyłanych danych oraz uniemożliwiają dostęp, fałszowanie bądź zmianę danych.

 

Zalety zamków Gunnebo

  • Szeroki wybór typów zamków

    Szerokagama zamków, obejmująca mechaniczne zamki kluczowe i zamki szyfrowe, zamki czasowe, zamki elektroniczne i systemy zamykające

  • Atestowane według norm dla zamków o wysokiej klasie bezpieczeństwa

    Niezależnie badane pod kątem odporności, niezawodności i ochrony przed wieloma typami ataków

  • Nowatorskie technologie i materiały

    Od zarządzania wieloma lokalizacjami i zdalnej kontroli po alternatywne sposoby identyfikacji i szyfrowaną komunikację

KelNet-DS

Atestowane systemy zamków elektronicznych o wysokiej klasie bezpieczeństwa do sejfów, skarbców i drzwi

Dla wielu firm na całym świecie dostęp do poufnych dokumentów, gotówki i innych kosztowności wiąże się z pewnym ryzykiem. Dzięki systemowi zamków elektronicznych o wysokiej klasie bezpieczeństwa KelNet-DS firma Gunnebo opracowała rozwiązanie, które w pełni stawia czoła tym wyzwaniom.

KelNet-DS

Obszary zastosowań

Placówki handlu detalicznego
Placówki handlu detalicznego
Budynki biurowe
Budynki biurowe
Banki
Banki