Skip to content
  • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  • INSIGHTS

Certyfikaty produkcyjne

Jedną z naszych podstawowych wartości jest zrównoważony rozwój i sposób, w jaki wpływa on na standardy ustanawiane dla naszych produktów, warunków pracy i ochrony środowiska.

W dzisiejszych czasach rośnie znaczenie zrównoważonego rozwoju, który jest również istotny dla naszych klientów. Staje się on ważny także w naszej działalności, co znajduje wyraz w wysokich standardach jakości produktów, warunków pracy i ochrony środowiska, które ustanawiamy.

Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 stanowi gwarancję, że każdy produkt Gunnebo powstaje w zakładzie prowadzącym politykę kontroli oddziaływania na środowisko. W ramach tej polityki ciągłemu nadzorowi poddajemy wykorzystywane przez nas materiały i procesy. Uwzględniamy przy tym czynniki wpływające na jakość powietrza, zanieczyszczenia ściekowe, kwestie gospodarowania odpadami oraz łagodzenie i adaptację do zmian klimatycznych. Wszystkie te działania przekładają się na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Wybierając produkty pochodzące z naszych fabryk, możesz mieć pewność, że kupujesz rozwiązania o minimalnym wpływie na środowisko.

Zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normę ISO 45001, każdy etap procesu produkcyjnego podlega nadzorowi. Działania monitoruje się zgodnie z przepisami BHP i z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Wybierając rozwiązania Gunnebo produkowane w naszych fabrykach, masz pewność, że w procesie produkcyjnym na pierwszym miejscu postawiliśmy bezpieczeństwo naszych pracowników.

Certyfikacja systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 gwarantuje, że każdy produkt Gunnebo powstaje w ramach ściśle kontrolowanego i monitorowanego procesu produkcyjnego. Atest EBC∙S daje klientom dodatkową pewność, że kupując produkty Gunnebo, wybierają najwyższej jakości rozwiązania o niezrównanym poziomie bezpieczeństwa.