Skip to content
  • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  • INSIGHTS

Jednostki certyfikujące

Gunnebo korzysta ze wsparcia renomowanych międzynarodowych jednostek certyfikujących w celu zagwarantowania rzetelności i poprawności procesów testowania i certyfikacji.

Aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa, produkty i rozwiązania Gunnebo poddawane są rygorystycznym testom przeprowadzanym przez niezależne instytuty badawcze, a następnie atestowane przez renomowane międzynarodowe jednostki certyfikujące.

Poświadczeniem poziomu bezpieczeństwa produktu jest umieszczana na jego wewnętrznej stronie tabliczka. Stanowi ona gwarancję, że produkt pomyślnie przeszedł badanie w środowisku testowym, które zostało następnie sprawdzone i zatwierdzone przez jednostkę certyfikującą. W certyfikacji swoich produktów Gunnebo korzysta z usług następujących instytutów:

ECB•S – European Certification Body GmbH

RI.SE – The Research Institutes of Sweden

SBSC – Szwedzka jednostka certyfikacji bezpieczeństwa pożarowego

CNPP – Centre national de prévention et de protection (francuskie krajowe centrum zapobiegania i kontroli ryzyka)

UL – Underwriters Laboratories

VdS – Verband der Sachversicherer

BIS – Bureau of Indian Standards (Biuro norm indyjskich)