Skip to content
  • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  • INSIGHTS

Normy bezpieczeństwa

Wszystkie rozwiązania firmy Gunnebo poddawane są rygorystycznym testom sprawdzających ich trwałość i funkcjonalność. Te próby przeprowadzane są przez znane na całym świecie instytuty badawcze. W efekcie możemy zagwarantować zgodność naszych produktów nie tylko z oczekiwaniami klientów, ale i z wymogami nakładanymi przez ubezpieczycieli.

Procesy produkcyjne w fabrykach Gunnebo poddawane są ciągłej modernizacji. W produkcji naszych rozwiązań wykorzystujemy także coraz nowocześniejsze materiały oporowe, które są lżejsze i bardziej przyjazne środowisku niż podobne surowce stosowane zwykle w branży.

Odporność na włamanie

Do określania poziomu ochrony antywłamaniowej zapewnianej przez skarbce i drzwi skarbcowe wykorzystuje się klasy. Każda klasa odporności odpowiada przedziałowi wartości, jaką można przechowywać w danym pomieszczeniu zgodnie z wytycznymi prawa. Jako że w każdym kraju te wytyczne są różne, szczegółowych informacji zasięgnąć należy u lokalnego ubezpieczyciela.

Produkty Gunnebo spełniają wymogi następujących norm europejskich:

Skarbce i Drzwi skarbcoweEN 14450Klasy od 0 do XIII
Zamki o wysokiej klasie bezpieczeństwaEN 1300Klasy od A do D

Na rynkach amerykańskich obowiązują następujące normy UL:

Skarbce i Drzwi skarbcoweUL 608Klasa M – ¼ godzina
Klasa M – ½ godzina
Klasa 2 – 1 godzina
Klasa 3 – 2 godziny

Odporność ogniowa

Niektóre rozwiązania Gunnebo, jak drzwi skarbcowe, przechodzą również testy kompresyjne i badania ognioodporności. Testy odporności termicznej przeprowadzane są w ekstremalnych temperaturach, które mają na celu symulować warunki prawdziwego pożaru.

Zarówno 90-milimetrowy wariant standardowych drzwi skarbcowych Centurion, jak i model Centurion z drzwiami awaryjnymi (w klasach V i VI) są odporne na działanie ognia przez okres do 120 minut. Ta właściwość została potwierdzona przez GRYFITLAB, niezależne akredytowane laboratorium działające w Polsce. Testy przeprowadzono zgodnie z wytycznymi europejskich norm EN 1363-1/2020 i EN 1634-1/2018 stosowanych w ocenie odporności ogniowej produktów.