Skip to content
  • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  • INSIGHTS

Szafy serwerowe o wysokiej klasie bezpieczeństwa

Gama szaf, które chronią wrażliwy sprzęt IT przed atakiem.

Zaprojektowana w ścisłej współpracy z europejską agencją rządową gama szaf antywłamaniowych Secure-IT zapewnia wysoki poziom ochrony serwerów i danych, zmniejszając ich podatność na zniszczenie oraz zapewniając ciągłość świadczenia usług.

Fizyczna ochrona sprzętu IT oraz informacji zastrzeżonych przed atakami z użyciem impulsów elektromagnetycznych (EMP)

Product image

Szafy serwerowe antywłamaniowe typu plug-and-play uniemożliwiające dostęp nieupoważnionych osób do serwerów IT, w tym danych i sprzętu

Product image

Szafy serwerowe antywłamaniowe typu plug-and-play uniemożliwiające dostęp nieupoważnionych osób do serwerów IT, w tym danych i sprzętu

Product image

Poza katastrofami naturalnymi, błędami ludzkimi i awariami technicznymi, infrastruktura krytyczna oraz obiekty wysokiego ryzyka są narażone na inne zagrożenia zewnętrzne, w tym ataki z wykorzystaniem impulsów elektromagnetycznych (EMP), które mogą zostać wykorzystane przez przestępców, terrorystów i inne organizacje do uniemożliwienia pracy serwerów i podobnych urządzeń. Dostęp do danych wrażliwych może mieć bardzo poważne konsekwencje, dlatego ich ochrona jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Szafy serwerowe Secure-IT są wykorzystywane do ochrony obiektów infrastruktury krytycznej w sektorach obejmujących instytucje rządowe, branżę telekomunikacyjną, ambasady, obiekty obronne, a nawet mobilne centra dowodzenia jednostkami bojowymi.