Skip to content
 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
 • INSIGHTS

SafeControl Manager to oparty na przeglądarce program umożliwiający zarządzanie siecią systemów skrytek depozytowych.

Zadowolenie klienta

Pełny przegląd i analiza danych dających możliwość poprawy doświadczenia klientów. 

Oszczędność czasu

Zwiększona wydajność procesów dzięki zdalnemu, centralnemu zarządzaniu użytkownikami.

Inteligentne oprogramowanie

Pełna kontrola i widoczność aktywności w każdej lokalizacji.


SafeControl Manager umożliwia integrację wszystkich systemów skrytek depozytowych: w pełni zautomatyzowanych skarbców depozytowych Gunnebo, konwencjonalnych elektronicznych systemów skrytek depozytowych oraz systemów elektronicznych zamków o wysokiej klasie bezpieczeństwa.

 • Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce, działa na wszystkich głównych przeglądarkach internetowych
 • Możliwość instalacji na wielu stacjach roboczych dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania
 • Przeglądy i raporty w czasie rzeczywistym
 • Centralne zarządzanie użytkownikami: definiowanie, autoryzowanie i usuwanie użytkowników i uprawnień grupowych
 • Standardowe formularze umów najmu, regulaminów i innych dokumentów
 • Konfigurowalny model opłat, który zmniejsza koszty administracyjne
 • Automatyzacja procesów rozwiązywania problemów za pośrednictwem Centrum Monitorowania Zdarzeń
 • Przypisywanie poziomów dostępu dla każdego pracownika
 • Rejestr zdarzeń przechowywany dla każdej skrytki
 • Zarządzanie uprawnieniami ze zdalnym potwierdzeniem zgodnie z zasadą czworga oczu
 • Najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych użytkownika
 • Monitorowanie zdarzeń bezpośredniej manipulacji (tryb wykrywania)
 • Wszystkie dane są przechowywane w bazie serwera, dostępne dla całego systemu
 • Szyfrowanie wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa danych

Gunnebo SafeControl Manager zapewnia klientom poczucie bezpieczeństwa, a zarazem łatwy dostęp do ich kosztowności. Komfort użytkowania można dodatkowo zwiększyć dzięki analizom i spostrzeżeniom identyfikującym potrzeby klientów.


Specyfikacja

Kluczowe cechy

 • Administracja zapisanych danych: Zunifikowana baza wszystkich danych klienta, centralne archiwum, ścieżka audytu, funkcja tworzenia kopii zapasowych
 • Wydajność w przeglądarce: Usprawniona funkcja przechwytywania podpisów za pomocą JavaScript dla przeglądarek MS Edge, Google Chrome, FireFox, MS Internet Explorer 11, Apple Safari itp.
 • Łączenie aplikacji: Dzięki SafeControl Connect można utworzyć interfejs API dla aplikacji zewnętrznych, w tym aplikacji własnych klienta
 • Rozwiązanie sprawdzone w branży: System zatwierdzony przez ATRUVIA do instalacji w środowisku agree21, spełnia wymagania standardu audytu IDW PS 880 firmy S-CONSIT; spełnia również minimalne wymogi MaRisk i BAIT
 • Komunikacja dwukierunkowa rozszerzona: Pełne połączenie z OSPlus za pośrednictwem usług sieciowych Dynamic Interface (DynS)
 • Zgodność z RODO:  automatyczne usuwanie nagrań, zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), po programowalnym okresie