• Automatiserade bankfack
   Automatiserade bankfack

   Automatiserat bankfackssystem för självbetjäning med robotiserad teknik som tar dagens bankfack till en ny nivå

   Automatiserade bankfack
  • Mekaniska bankfack
   Mekaniska bankfack

   Traditionella bankfack med manuella eller elektroniska lås som erbjuder säkert skydd för värdesaker

   Mekaniska bankfack
  • Bankvalv
   Bankvalv

   Säkerhetsrum för värdeförvaring med garanterat skydd mot inbrott eller fysiska angrepp

   Bankvalv
  • Valvdörrar
   Valvdörrar

   Högsäkra valvdörrar för garanterat skydd mot inbrott eller explosion

   Valvdörrar
  • Högsäkerhetslås
   Högsäkerhetslås

   Elektroniskt lås till värdeskåp, säkerhetsrum och valvdörrar för maximalt skydd

   Högsäkerhetslås
  • Högsäkra serverskåp
   Högsäkra serverskåp

   Säkerhetsskåp som skyddar känslig IT-utrustning mot attacker

   Högsäkra serverskåp
  • Kassaskåp och säkerhetsskåp
   Kassaskåp och säkerhetsskåp

   Certifierade värdeskåp, kassaskåp, brandsäkra skåp, deponeringsskåp och förvaringsskåp för hem och kontor

   Kassaskåp
  • Banker
   Banker

   Säker och effektiv förvaring i bankfack för självbetjäning, värdeskåp för uttagsautomater, modulära valv och deponeringsskåp

   Säker förvaring för banker
  • Högriskanläggningar
   Högriskanläggningar

   Lösningar som säkerställer fysiskt skydd samt förhindrar sabotage och cyberattacker

   Högriskanläggningar
  • Detaljhandeln
   Detaljhandeln

   Komplett erbjudande av kassaskåp, deponeringsskåp och säkerhetsskåp med olika skyddsnivåer

   Säker förvaring för detaljhandeln
  • Hem och bostäder
   Hem och bostäder

   Ett brett utbud av förvaringslösningar för kassaskåp under varumärket Chubbsafes, t.ex. graderade kassaskåp, brandsäkra kassaskåp och kassaskåp för hemmet med olika certifieringsnivåer.

  • Privata investerare
   Privata investerare

   Toppmoderna bankfackssystem som utnyttjar den senaste autentiseringstekniken och skyddar åtkomsten till högsäkra lagrade värdesaker och dokument

  • Läkemedelsindustrin
   Läkemedelsindustrin

   Lösningar för säker förvaring av kontrollerade läkemedel och specialläkemedel i säkerhetsvalv eller säkerhetsskåp

 • Referenskunder
 • Kontakta oss
 • Insights

Hem och bostäder

Ett brett utbud av förvaringslösningar för kassaskåp under varumärket Chubbsafes, t.ex. graderade kassaskåp, brandsäkra kassaskåp och kassaskåp för hemmet med olika certifieringsnivåer.

Hem och bostäder

Gunnebo erbjuder ett brett utbud av förvaringslösningar under varumärket Chubbsafes till segmentet Home and Residential, t.ex. graderade kassaskåp, brandsäkra kassaskåp och hemkassaskåp med olika certifieringsnivåer. Chubbsafes produkter är utformade för att förhindra inbrott av små, lätttransporterade föremål som ofta lätt kan omvandlas till kontanter, t.ex. smycken, bilnycklar, pass, ID-kort och andra identitetshandlingar. 


Vid sidan av risken för inbrott finns det alltid en underliggande risk att förlora viktiga dokument i händelse av brand. I ett sådant fall finns det en risk för att förlora försäkringsuppgifter, kvitton på varor av högt värde, hus- eller tomthandlingar, vars förlust kan göra det extremt svårt att göra en försäkringsanspråk eller bevisa äganderätten. Med en produkt från Chubbsafes kan du vara säker på att värdesaker förvaras på ett säkert sätt.

Gunnebos lösningar för säker förvaring under varumärket Chubbsafes för hemmet och bostadsområdet

Skåp för hem och bostäder

Se till att dina viktiga ägodelar är skyddade även när du inte är hemma: Chubbsafes skåp för hemmabruk är ett värdefullt avskräckande medel mot stöld och brand.

Professionella ECB-S-certifierade kassaskåp

Förvara dina viktigaste dokument och värdesaker skyddade mot stöld och förstörelse: Chubbsafes klassade kassaskåp är testade och certifierade för att uppfylla de strängaste internationella säkerhetsstandarderna.

Brandsäkra kassaskåp

Se till att dina viktiga pappersdokument, värdesaker och datamedier förblir oskadda, även när de utsätts för höga temperaturer: Chubbsafes brandsäkra kassaskåp är ditt bästa försvar mot brandens härjningar.

Lång erfarenhet av kassaskåp

Gunnebo har lång erfarenhet av tillverkning och försäljning av säkra förvaringslösningar såsom kassaskåp, server- och arkivskåp. Chubbsafes är till exempel ett av de äldsta kassaskåps-varumärkena i världen. Som ett tillförlitligt varumärke över hela världen har Chubbsafes erbjudit säkra förvaringslösningar och skydd för människor, kontanter och värdesaker i nästan 200 år.

Stabila och pålitliga med modern design

Gunnebos varumärken för säker förvaring, Chubbsafes, Steelage och Hamiltion, är välkända och uppskattade för sin unika kombination av stabilitet, säkerhet och modern design. Här kombineras säkerhet med teknisk innovation för att skapa pålitliga produkter för maximalt skydd mot inbrott, brand och sprängämnen. De testas noggrant av internationella och oberoende ackrediteringsorgan för att garantera bästa tillgängliga skydd.

Säljs och används över hela världen

Kundbasen för kassaskåp och förvaringsskåp är mångsidig. Här finns allt från hushåll, småbutiker, stora detaljhandelskedjor och juvelerare till de största finansinstitutionerna och högriskanläggningar. Till säkra förvaringslösningar i denna kategori hör ett brett sortiment av kassaskåp och förvaringsskåp. Chubbsafes produkter säljs och används över hela världen med en speciellt stark marknadsposition i Europa, Afrika och Asien medan Steelage säljs mycket i Indien och Hamilton i USA och Kanada
Chubbsafes

Under Chubbsafes, ett av världens äldsta varumärken för kassaskåp, erbjuder Gunnebo säkra förvaringslösningar för värdesaker över hela världen.