iStock_89996091_XXXLARGE1920x1080

Högrisksbranscher

Kontrollerar och övervakar åtkomst till avgränsade tillgångar, säkerställer fysiskt skydd och förhindrar sabotage och cyberattacker

Kassaskåp för högrisksanläggningar

Certifierade högsäkra IT-serverskåp som skyddar mot avsiktlig skada, spionage och elektromagnetisk pulsstrålning, valvrum och valvdörrar med hög säkerhet som fysiskt skydd mot inbrott, brand och sprängämnen, samt certifierade låssystem med hög säkerhet som möjliggör fjärrhantering i realtid av säkerhetsnätverk via krypterad kommunikation.

Sök produkter

Högriskanläggningar

Serverskåp med hög säkerhet

Ett antal skåp som skyddar känslig IT-utrustning mot avsiktlig skada, cyberbrott och elektromagnetisk pulsstrålning

Valvrum

Valvrum

Högsäkerhetsvalv för dina affärshemligheter med garanterat skydd mot inbrott, brand eller sprängämnen

Högsäkerhetslås

Elektroniskt låssystem med hög säkerhet

Certifierad fjärrstyrning av säkerhetsnätverk och åtkomsthantering via slumpmässiga engångskoder och krypterad kommunikation

Valvdörrar

Valvdörrar

Högsäkerhetsskydd för affärshemligheter med specifik beständighet mot sprängämnen och pansrade dörrkarmar ger extra skydd