Flexibilitet och säkerhet för byggnader med begränsad golvbärighet

  • Snabb och enkel installation

    Innovativa paneler med låg vikt, för snabbare och enklare installation och montering

  • Certifierat skydd

    Certifierat skydd mot inbrott, fysiska angrepp och brand

  • Anpassning

    Kan integreras i befintlig struktur i en byggnad och anpassas för att uppfylla erforderliga krav

ModuleGuard-SR

Certifierade, modulbaserade valvrum, klass II-IV

Valvrummen är konstruerade med modulbaserade lättviktspaneler. Den låga vikten sänker transportkostnaderna, förenklar installationen och möjliggör placering högre upp i byggnader där golvbärigheten är begränsad. Den modulbaserade konstruktionen innebär att montering, demontering och utökning av ett rum går både snabbt och enkelt. Säkerhetsramarna kan integreras i befintlig struktur i en byggnad och anpassas för att uppfylla erforderliga krav

image image

Specifikationer

Huvudspecifikationer

  • Certifieringar: Certifierat av ECB•S enligt EN 1143-1 i klass II-III

Dokument