Bankvalv

Bankvalv

Säkerhetsrum för dina värdesaker med garanterat skydd mot inbrott, brand eller explosion

Ett säkert förvar som skyddar kärnan i din verksamhet

Dagens företag har insett att motståndskraftiga inbrottsskydd för värdesaker är avgörande när det gäller att upprätthålla en organisations verksamhet och kontinuitet. Detta gäller särskilt för riskmiljöer som banker, butiker, logistik-, läkemedels- eller industriföretag. Här förvaras ofta stora mängder kontanter samt värdefulla eller känsliga artiklar. För att på ett effektivt sätt hantera denna risk väljer företagen i allt högre grad att installera valv på plats, vilket omfattar förvaring av värdesaker i ett separat, muromgärdat område i befintliga byggnader. Men platsbegränsningar och säkerhetskrav varierar enormt. I de flesta fall räcker det inte med en universalmodell för att tillgodose specifika behov.

Gunnebo-serien med valvrum är en högsäkerhetslösning där prestanda och flexibilitet kombineras med varandra.

 • Oberoende test
  Oberoende test

  Varje sortiment har en mängd beprövade och anpassningsbara komponenter som är motståndskraftiga mot attacker

 • Klimatreglering
  Klimatreglering

  Innovativt, VdS-godkänt ventilationssystem för optimal klimatreglering

 • Innovativt
  Innovativt

  Innovativa, lätta paneler som inte kräver svetsning eller justering för snabbare installation och montering

Anpassningsbar design

Gunnebos experter är utbildade i att kunna bedöma hinder och begränsningar i varje enskilt fall - från svårtillgängliga och gamla byggnader till rum med ovanliga dimensioner och begränsningar i golvbelastningen. De fastställer villkoren för varje valvrum och tar fram en lösning som uppfyller alla specifika krav.

Modulär uppbyggnad

Gunnebos högsäkerhetsvalv tillverkas genom att man kombinerar minst en valvdörr med vägg-, golv- och takpaneler. Komponenterna kan monteras ihop till ett valvrum med maximalt tillgängligt utrymme i alla byggnaders befintliga konstruktion.

Toppmodern teknik

Gunnebos högsäkerhetsvalvrum är utrustade med toppmodern teknik för att klara de mest sofistikerade attacker. De relativt lätta panelerna minskar transportkostnaderna och underlättar monteringen. Samtidigt bidrar de med optimerad flexibilitet och tillgänglighet i lösningar som är användarvänliga och lätta att hantera.

Avancerad testning för hög certifieringsgrad

Gunnebos högsäkerhetsvalvrum är certifierade av ECB-S (European Certification Board Security Systems) enligt SS-EN 1143-1. Under certifieringsprovningen inbrottstestas valvet med en rad olika verktyg, såsom borrar, slägghammare och acetylensyrebrännare. För de högsta säkerhetsklasserna finns extra CD-certifiering för skydd mot borr med diamantkärna. Som tillval kan klass XII och XIII på begäran fås med EX-klassificerat explosionsskydd.

Centurion SR

Certifierade modulbaserade valvrum, klass V-XII

Centurion högsäkerhetsvalvrum baseras på senaste tekniska rön och klarar även de mest avancerade angrepp.

Centurion SR

ModuleGuard-SR

Certifierade, modulbaserade valvrum, klass II-IV

Valvrummen är konstruerade med modulbaserade lättviktspaneler. Den låga vikten sänker transportkostnaderna, förenklar installationen och möjliggör placering högre upp i byggnader där golvbärigheten är begränsad. Den modulbaserade konstruktionen innebär att montering, demontering och utökning av ett rum går både snabbt och enkelt. Säkerhetsramarna kan integreras i befintlig struktur i en byggnad och anpassas för att uppfylla erforderliga krav

ModuleGuard-SR