• Automatiserade bankfack
   Automatiserade bankfack

   Automatiserat bankfackssystem för självbetjäning med robotiserad teknik som tar dagens bankfack till en ny nivå

   Automatiserade bankfack
  • Mekaniska bankfack
   Mekaniska bankfack

   Traditionella bankfack med manuella eller elektroniska lås som erbjuder säkert skydd för värdesaker

   Mekaniska bankfack
  • Bankvalv
   Bankvalv

   Säkerhetsrum för värdeförvaring med garanterat skydd mot inbrott eller fysiska angrepp

   Bankvalv
  • Valvdörrar
   Valvdörrar

   Högsäkra valvdörrar för garanterat skydd mot inbrott eller explosion

   Valvdörrar
  • Högsäkerhetslås
   Högsäkerhetslås

   Elektroniskt lås till värdeskåp, säkerhetsrum och valvdörrar för maximalt skydd

   Högsäkerhetslås
  • Högsäkra serverskåp
   Högsäkra serverskåp

   Säkerhetsskåp som skyddar känslig IT-utrustning mot attacker

   Högsäkra serverskåp
  • Kassaskåp och säkerhetsskåp
   Kassaskåp och säkerhetsskåp

   Certifierade värdeskåp, kassaskåp, brandsäkra skåp, deponeringsskåp och förvaringsskåp för hem och kontor

   Kassaskåp
  • Banker
   Banker

   Säker och effektiv förvaring i bankfack för självbetjäning, värdeskåp för uttagsautomater, modulära valv och deponeringsskåp

   Säker förvaring för banker
  • Högriskanläggningar
   Högriskanläggningar

   Lösningar som säkerställer fysiskt skydd samt förhindrar sabotage och cyberattacker

   Högriskanläggningar
  • Detaljhandeln
   Detaljhandeln

   Komplett erbjudande av kassaskåp, deponeringsskåp och säkerhetsskåp med olika skyddsnivåer

   Säker förvaring för detaljhandeln
  • Hem och bostäder
   Hem och bostäder

   Ett brett utbud av förvaringslösningar för kassaskåp under varumärket Chubbsafes, t.ex. graderade kassaskåp, brandsäkra kassaskåp och kassaskåp för hemmet med olika certifieringsnivåer.

  • Privata investerare
   Privata investerare

   Toppmoderna bankfackssystem som utnyttjar den senaste autentiseringstekniken och skyddar åtkomsten till högsäkra lagrade värdesaker och dokument

  • Läkemedelsindustrin
   Läkemedelsindustrin

   Lösningar för säker förvaring av kontrollerade läkemedel och specialläkemedel i säkerhetsvalv eller säkerhetsskåp

 • Referenskunder
 • Kontakta oss
 • Insights
Högsäkerhetslås

Högsäkerhetslås

Elektroniskt lås till värdeskåp, säkerhetsrum och valvdörrar för maximalt skydd

KelNet-DS

Certifierat, elektroniskt högsäkerhetslås för kassaskåp, valv och dörrar

I många företag världen över finns det vissa risker förknippade med åtkomsten till konfidentiella dokument, kontanter eller andra värdesaker. Med det elektroniska högsäkerhetslåset KelNet-DS har Gunnebo utvecklat en lösning som uppfyller dessa krav fullt ut.

KelNet-DS

Lås och låssystem är ett oumbärligt element i din säkerhet

Lås är centrala för säkerheten för värdeskåp, valv och dörrar. Lås erbjuder en teknik som gör att du snabbt och enkelt kommer åt dina värdesaker samtidigt som de förhindrar obehörig åtkomst. Gunnebo kan se tillbaka på en lång tradition när det gäller att utveckla låssystem med hög säkerhet under hela produktlivscykeln - från idé och tillverkning till underhåll och service. För mer än 25 år sedan marknadsförde Gunnebo sitt första elektroniska kassaskåpslås.

De senaste identifierings- och läsningsteknikerna som använder sig av den ökande digitaliseringen för att möjliggöra avancerad kryptering, säkerställer integritet vid dataöverföringar och förhindrar obehörig åtkomst, förfalskning eller förändring av data. Elektroniska lås kan användas som en fristående enhet med engångskoder eller som en del av ett nätverk.

Användningsområden

Banker
Högriskanläggningar
Industrifastigheter
Farmaceutisk industri
Offentliga förvaltningsbyggnader

Ta kontakt med oss