Högsäkerhetslås

Högsäkerhetslås

Elektroniskt lås till värdeskåp, säkerhetsrum och valvdörrar för maximalt skydd

I skyddets centrum

Lås är centrala för säkerheten för värdeskåp, valv och dörrar. Lås erbjuder en teknik som gör att du snabbt och enkelt kommer åt dina värdesaker samtidigt som de förhindrar obehörig åtkomst. Mekaniska lås eller elektroniska lösningar - oavsett vad du väljer erbjuder de en hög grad av säkerhet och anpassning.

Din säkerhet bakom lås och bom

Välj mellan följande alternativ - alla utformade för att matcha dina säkerhetsbehov samtidigt som hänsyn har tagits till produkten där låsen är installerade, installationsplats och budget:
• mekaniska lås med nyckel
• mekaniska koder med samma kod som ges till alla användare
• elektroniska lås som tillåter flera användare
• elektroniska låssystem med hög säkerhet som möjliggör engångskoder, fjärrhantering och krypterad kommunikation av dataöverföring

 

Ett säkerhetsarv

Gunnebo kan se tillbaka på en lång tradition när det gäller att utveckla låssystem med hög säkerhet under hela produktlivscykeln - från idé och tillverkning till underhåll och service. Beviset är våra ledande kassaskåpsmärken, till exempel Chubbsafes.

Pålitlig och långvarig teknik

De senaste identifierings- och läsningsteknikerna som använder sig av den ökande digitaliseringen för att möjliggöra avancerad kryptering, säkerställer integritet vid dataöverföringar och förhindrar obehörig åtkomst, förfalskning eller förändring av data.

Fördelarna med Gunnebos låssystem

 • Ett urval av låstyper
  Ett urval av låstyper

  En mängd olika lås, inklusive mekaniska nyckel- och kombinationslås, tidsberoende lås, elektroniska lås och låssystem

 • Certifierade högsäkerhetslås
  Certifierade enligt standarder för högsäkerhetslås

  Oberoende testade för sitt motstånd, tillförlitlighet och skydd mot flera typer av attacker

 • Avancerad teknik och material
  Avancerad teknik och material

  Från hantering av flera anläggningar och fjärrkontroll till olika identifieringsalternativ och krypterad kommunikation

KelNet-DS

Certifierat, elektroniskt högsäkerhetslås för kassaskåp, valv och dörrar

I många företag världen över finns det vissa risker förknippade med åtkomsten till konfidentiella dokument, kontanter eller andra värdesaker. Med det elektroniska högsäkerhetslåset KelNet-DS har Gunnebo utvecklat en lösning som uppfyller dessa krav fullt ut.

KelNet-DS

Användningsområden

Detaljhandel
Detaljhandel
Kontorsbyggnader
Kontorsbyggnader
Banker
Banker