• Automatiserade bankfack
   Automatiserade bankfack

   Automatiserat bankfackssystem för självbetjäning med robotiserad teknik som tar dagens bankfack till en ny nivå

   Automatiserade bankfack
  • Mekaniska bankfack
   Mekaniska bankfack

   Traditionella bankfack med manuella eller elektroniska lås som erbjuder säkert skydd för värdesaker

   Mekaniska bankfack
  • Bankvalv
   Bankvalv

   Säkerhetsrum för värdeförvaring med garanterat skydd mot inbrott eller fysiska angrepp

   Bankvalv
  • Valvdörrar
   Valvdörrar

   Högsäkra valvdörrar för garanterat skydd mot inbrott eller explosion

   Valvdörrar
  • Högsäkerhetslås
   Högsäkerhetslås

   Elektroniskt lås till värdeskåp, säkerhetsrum och valvdörrar för maximalt skydd

   Högsäkerhetslås
  • Högsäkra serverskåp
   Högsäkra serverskåp

   Säkerhetsskåp som skyddar känslig IT-utrustning mot attacker

   Högsäkra serverskåp
  • Kassaskåp och säkerhetsskåp
   Kassaskåp och säkerhetsskåp

   Certifierade värdeskåp, kassaskåp, brandsäkra skåp, deponeringsskåp och förvaringsskåp för hem och kontor

   Kassaskåp
  • Banker
   Banker

   Säker och effektiv förvaring i bankfack för självbetjäning, värdeskåp för uttagsautomater, modulära valv och deponeringsskåp

   Säker förvaring för banker
  • Högriskanläggningar
   Högriskanläggningar

   Lösningar som säkerställer fysiskt skydd samt förhindrar sabotage och cyberattacker

   Högriskanläggningar
  • Detaljhandeln
   Detaljhandeln

   Komplett erbjudande av kassaskåp, deponeringsskåp och säkerhetsskåp med olika skyddsnivåer

   Säker förvaring för detaljhandeln
  • Hem och bostäder
   Hem och bostäder

   Ett brett utbud av förvaringslösningar för kassaskåp under varumärket Chubbsafes, t.ex. graderade kassaskåp, brandsäkra kassaskåp och kassaskåp för hemmet med olika certifieringsnivåer.

  • Privata investerare
   Privata investerare

   Toppmoderna bankfackssystem som utnyttjar den senaste autentiseringstekniken och skyddar åtkomsten till högsäkra lagrade värdesaker och dokument

  • Läkemedelsindustrin
   Läkemedelsindustrin

   Lösningar för säker förvaring av kontrollerade läkemedel och specialläkemedel i säkerhetsvalv eller säkerhetsskåp

 • Referenskunder
 • Kontakta oss
 • Insights
Högsäkra serverskåp

Högsäkra serverskåp

Säkerhetsskåp som skyddar känslig IT-utrustning mot attacker

Secure-IT Level 3 EMP

Skåp med hög säkerhetsnivå för nya hotbilder

Säkerställ ett fysiskt skydd för IT-utrustning och företagets skyddade information mot attacker med elektromagnetiska pulser (EMP)

Secure-IT Level 3 EMP

Secure-IT Level 3

Skydd av kritisk IT-utrustning mot intrång

Plug-and-play säkerhetsskåp säkerställer att IT-servrar, inkl. data och maskinvara, inte är åtkomliga för obehöriga.

Secure-IT Level 3

Secure-IT Level 2

Hög säkerhet för IT-servrar

Säkerhetsskåp utformade för att ge fysiskt skydd mot intrång, manipulering och skadegörelse.

Secure-IT Level 2

Secure-IT kan kalibreras för att tillgodose din organisations behov

Förutom naturliga händelser, mänskliga misstag och tekniska fel tvingas känslig infrastruktur och högsäkerhetsmiljöer ställas inför en mängd olika externa hot, såsom attacker av elektromagnetiska pulser (EMP), som brottslingar, terrorister och andra destabiliserande makter kan använda för att inaktivera servrar och annan elektrisk utrustning. Tillgång till känslig information kan få katastrofala konsekvenser. Att skydda den fysiskt är viktigare nu än någonsin.

Serien med säkra skåp för IT-utrustning, utvecklad i nära samarbete med en europeisk myndighet, skyddar servrar och data på extremt hög skyddsnivå, vilket minskar sårbarheten och säkerställer kontinuerlig leverans av tjänster.

Serverskåpen används för att skydda känslig infrastruktur mot hot i sektorer som exempelvis statliga myndigheter, telekommunikationsföretag, ambassader, försvarsanläggningar och till och med mobila kommandocentraler för stridsenheter.

Användningsområden

Offentliga förvaltningsbyggnader
Telekommunikation
Mobila kommandocentraler
Industrifastigheter
Kontorsbyggnader

Ta kontakt med oss