• Automatiserade bankfack
   Automatiserade bankfack

   Automatiserat bankfackssystem för självbetjäning med robotiserad teknik som tar dagens bankfack till en ny nivå

   Automatiserade bankfack
  • Mekaniska bankfack
   Mekaniska bankfack

   Traditionella bankfack med manuella eller elektroniska lås som erbjuder säkert skydd för värdesaker

   Mekaniska bankfack
  • Bankvalv
   Bankvalv

   Säkerhetsrum för värdeförvaring med garanterat skydd mot inbrott, brand eller explosion

   Bankvalv
  • Valvdörrar
   Valvdörrar

   Högsäkra valvdörrar för garanterat skydd mot inbrott eller explosion

   Valvdörrar
  • Högsäkerhetslås
   Högsäkerhetslås

   Elektroniskt lås till värdeskåp, säkerhetsrum och valvdörrar för maximalt skydd

   Högsäkerhetslås
  • Högsäkra serverskåp
   Högsäkra serverskåp

   Säkerhetsskåp som skyddar känslig IT-utrustning mot attacker

   Högsäkra serverskåp
  • Kassaskåp
   Kassaskåp

   Certifierade värdeskåp, kassaskåp, brandsäkra skåp, deponeringsskåp och förvaringsskåp för hem och kontor

   Kassaskåp
  • Banker
   Banker

   Säker och effektiv förvaring i bankfack för självbetjäning, värdeskåp för uttagsautomater, modulära valv och deponeringsskåp

   Säker förvaring för banker
  • Högriskanläggningar
   Högriskanläggningar

   Lösningar som säkerställer fysiskt skydd samt förhindrar sabotage och cyberattacker

   Högriskanläggningar
  • Detaljhandeln
   Detaljhandeln

   Komplett erbjudande av kassaskåp, deponeringsskåp och säkerhetsskåp med olika skyddsnivåer

   Säker förvaring för detaljhandeln
  • Hem och bostad
   Hem och bostad

   Lösningar som skyddar dina värdesaker både i hemmet och på resan

   Hem och bostad
 • Referenskunder
 • Kontakta oss
 • Insights
Högsäkra serverskåp

Högsäkra serverskåp

Säkerhetsskåp som skyddar känslig IT-utrustning mot attacker

Skydda dina IT-system mot attacker

IT-utrustning i känslig infrastruktur och andra högriskmiljöer är heta måltavlor för ett ökande antal säkerhetshot:

 • RÖS-skydd
  RÖS-skydd

  Uppsamling av röjande signaler som bildas i samband med elektronisk utrustning 

 • Spionage
  Spionage

  Anslutning till IT-servrar och informationsextraktion eller signaltolkning med hjälp av specifik programvara

 • Sabotage
  Sabotage

  Funktionsstörningar i servrar och annan elektrisk utrustning i ekonomiskt eller strategiskt vinstsyfte

 • Artificiella händelser
  Artificiella händelser

  Risk för förödande konsekvenser för IT-system orsakade av kärnutrustning eller elektroniska generatorer

 • Naturliga händelser
  Naturliga händelser

  Strålning orsakad av åska och blixtar som kan göra att elektrisk och elektronisk utrustning blir permanent oanvändbar

Fördelarna med Secure-IT

 • Skydd mot elektromagnetisk puls
  Skydd mot elektromagnetisk puls

  Skåpets Faradays-effekt skyddar mot högintensiva elektromagnetiska pulsutsläpp, oavsett om det är av naturligt eller konstgjort ursprung

 • Skydd mot extraktion
  Skydd mot extraktion

  Dataintrång blockeras genom både aktiv och passiv avskärmning

 • Skydd mot spionage
  Skydd mot spionage

  Tillträdet till skåpet styrs med ett elektroniskt högsäkerhetslås som förhindrar fysisk anslutning till servern

 • Skydd mot elektronisk informationsinsamling
  Skydd mot elektronisk informations-insamling

  Radiofrekvensskydd som förhindrar avlyssning och signalspaning

 • Certifierad för att klara fysiska hot
  Certifierad för att klara fysiska hot

  Certifierad enligt den skandinaviska säkerhetsnormen SS 3492 om skydd mot inbrott

Skydda dina IT-system i den digitala tidsåldern

Förutom naturliga händelser, mänskliga misstag och tekniska fel tvingas känslig infrastruktur och högsäkerhetsmiljöer ställas inför en mängd olika externa hot, såsom attacker av elektromagnetiska pulser (EMP), som brottslingar, terrorister och andra destabiliserande makter kan använda för att inaktivera servrar och annan elektrisk utrustning. Tillgång till känslig information kan få katastrofala konsekvenser. Att skydda den fysiskt är viktigare nu än någonsin.

Elektromagnetisk puls: ett ständigt närvarande hot

Elektromagnetisk puls (EMP) är både ett naturligt och ett av människan skapat fenomen som kan få förödande konsekvenser för IT-system. Oavsett om de uppstår naturligt av blixtar eller konstgjort av kärnutrustning och elektroniska generatorer kan EMP-strålning med hög energi få elektrisk och elektronisk utrustning att bli permanent värdelös.

 

Läs mer om elektromagnetisk puls i vår guide.

Förvaringskonceptet Secure-IT

Serien med säkra skåp för IT-utrustning, utvecklad i nära samarbete med en europeisk myndighet, skyddar servrar och data på extremt hög skyddsnivå, vilket minskar sårbarheten och säkerställer kontinuerlig leverans av tjänster.

Utvecklad för att skydda kritisk IT-utrustning

Serverskåpen används för att skydda känslig infrastruktur mot hot i sektorer som exempelvis statliga myndigheter, telekommunikationsföretag, ambassader, försvarsanläggningar och till och med mobila kommandocentraler för stridsenheter.

Secure-IT Level 3 EMP

Skåp med hög säkerhetsnivå för nya hotbilder

Säkerställ ett fysiskt skydd för IT-utrustning och företagets skyddade information mot attacker med elektromagnetiska pulser (EMP)

Secure-IT Level 3 EMP

Secure-IT Level 3

Skydd av kritisk IT-utrustning mot intrång

Plug-and-play säkerhetsskåp säkerställer att IT-servrar, inkl. data och maskinvara, inte är åtkomliga för obehöriga.

Secure-IT Level 3

Secure-IT Level 2

Hög säkerhet för IT-servrar

Säkerhetsskåp utformade för att ge fysiskt skydd mot intrång, manipulering och skadegörelse.

Secure-IT Level 2