Gunnebo Safe Storage

Gunnebo Safe Storage

Beskytt dine eiendeler og konfidensielle data.
Full tillit hjemme, underveis og på jobben.

Informasjon til våre kunder om Gunnebo og Koronaviruset

  • Vi i Gunnebo treffer tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og minimere påvirkningen av medarbeidere, kunder, forretningsforbindelser, leverandører og samfunnet rundt oss. Vi følger myndighetenes anbefalinger og har også oppdatert våre egne, interne retningslinjer. Vi anbefaler at alle ansatte som kan arbeide hjemmefra, gjør det. I tillegg har vi truffet tiltak på fabrikkene våre, og sørger for at monterings- og serviceteamene våre har sikre arbeidsomgivelser.
  • Gunnebo er et verdensomspennende konsern, med sikkerhetsprodukter og -tjenester som i enkelte tilfeller vurderes som viktige for samfunnet. Det innebærer at vi så langt det er mulig konsentrerer oss om å opprettholde et tett samarbeide med leverandører og forbindelser - målet er at kundene skal påvirkes så lite som mulig.
  • Ledergruppen i Gunnebo AB overvåker og vurderer mulige konsekvenser for leveransekjeden og businessen generelt. Alle selskapene i konsernet er pålagt å handle utfra den aksjonsplanen som Gunnebo AB har sendt ut. Viktigst her er de ansattes helse og velferd, opprettholdt produksjon og klargjøring av produkter og tjenester og at forretningene går videre.  Vi etterkommer lokale lover og regler og samarbeider for tiden med myndighetene for å være sikre på at vi finner fleksible løsninger som støtter de samfunnsrelevante oppgavene som kundene våre har.

Har dere spørsmål om bestillinger eller leveranser?


Hvis dere har spørsmål, ber vi dere kontakte deres Gunnebo-konsulent for oppdatert informasjon. Hvis de bestilte artiklene ikke kan leveres, vil Gunnebo-konsulenten kunne anbefale tilgjengelige alternativer.
Vi arbeider hardt med å oppfylle kundenes ønsker på en sikker måte. Men på grunn av de spesielle omstendighetene vi opplever for tiden, vil vi ikke alltid være i stand til å gi kundene den servicen de har krav på.

Søk etter produktkategori

Høysikkerhets server-skap
Høysikkerhets server-skap
KelNet
Høysikkerhetslåser
SafeStore Auto
Automatiske bankbokser
Mekaniske bankbokser
Mekaniske bankbokser
Hvelv
Hvelv
Hvelvdører
Hvelvdører
safer
Safer

Utforsk etter bransje

Safe Storage Banker

Banker

Sikker og effektiv oppbevaring med selvbetjente bankbokser, minibanker, modulære hvelv, dører og safer.

Detaljhandel

Detaljhandel

Et komplett tilbud på verdiskap, deponeringssafer og sikkerhetsskap for høyverdigjenstander, med ulike beskyttelsesnivåer

Høyrisikobransjer

Høyrisikobransjer

Løsninger som sikrer fysisk beskyttelse og forhindrer sabotasje og cyberangrep

Hjem og bolig

Hjem og bolig

Løsninger som sikrer dine eiendeler hjemme og på reise

Chubbsafes logo

Chubbsafes et av verdens eldste safemerker.
Gunnebo sikrede oppbevaringsløsninger nyter tillit i hele verden og har gitt beskyttelse over hele verden.

Vil du ha kontakt? Fyll inn skjemaet nedenfor.