Skip to content
  • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  • INSIGHTS

Obszary wysokiego ryzyka

Rozwiązania przeznaczone do kontroli i monitorowania dostępu do wrażliwych zasobów firmy, zapobiegające aktom sabotażu i atakom cybernetycznym.

Szafy serwerowe o wysokiej klasie bezpieczeństwa

Gama szaf chroniących wrażliwy sprzęt IT przed umyślnym uszkodzeniem w wyniku cyberataków i napromieniowania impulsami elektromagnetycznymi.

Skarbce

Pomieszczenia skarbcowe przeznaczone do przechowywania najcenniejszych zasobów firmy – gwarancja ochrony przed włamaniem i kradzieżą oraz działaniem ognia i materiałów wybuchowych.

Zamki o wysokiej klasie bezpieczeństwa

Skuteczna kontrola dostępu osób za pośrednictwem zdalnego zarządzania systemami zabezpieczeń i sieciami wysokiej klasy zamków elektronicznych.

Drzwi skarbcowe

Zabezpieczenie dostępu do skarbca w najwyższych zdefiniowanych klasach – drzwi skarbcowe z atestem odporności na działanie materiałów wybuchowych i ataki z użyciem wierteł diamentowych.