Skip to content
  • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  • INSIGHTS

Certyfikacja T2

Norma EN dotycząca certyfikacji drzwi i pomieszczeń skarbcowych została wzbogacona o sekcję T2 zawierającą wykaz najnowocześniejszych dostępnych narzędzi wykorzystywanych w próbach włamania.

Skarbce i drzwi skarbcowe gunnebo: atestowane w oparciu o najsurowsze normy

Gunnebo oferuje szereg rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa fizycznego, w tym certyfikowane drzwi skarbcowe i modułowe panele do budowy skarbców z certyfikatem T2. Co to oznacza w praktyce?

Niezależne jednostki certyfikujące rutynowo sprawdzają adekwatność i aktualność standardów bezpieczeństwa. Wszelkie aktualizacje regulacyjne wprowadza się w celu dostosowania obowiązujących norm do bieżących warunków i realiów, jak zmiany w praktykach przemysłowych, wprowadzone innowacje technologiczne lub stwierdzone w ostatnim czasie przypadki naruszenia bezpieczeństwa.

Od wielu lat, firma Gunnebo zapewnia bezpieczeństwo ludzi i mienia poprzez dostarczanie zabezpieczeń fizycznych najwyższej klasy. Nasze rozwiązania są projektowane tak, aby oprzeć się rzeczywistym próbom włamania. W związku z tym, od końca lat 80. XX w., bierzemy aktywny udział w ustanawianiu europejskich norm antywłamaniowych (EN). Standardy te znajdują zastosowanie w produkcji szerokiej gamy produktów pod marką Gunnebo.

Standardy certyfikacji muszą ewoluować wraz z rozwojem technologii narzędziowej. Jeszcze do niedawna ogólna specyfikacja narzędzi włamaniowych w normie europejskiej EN 1143-1 dotyczącej sejfów, sejfów bankomatowych, skarbców i drzwi skarbcowych, pozostawała niezmieniona. W kwietniu 2019 zaktualizowany dokument wprowadził jednak nową opcję „T2” (oznaczającą odporność na atak przy użyciu zmienionego zestawu narzędzi) obok istniejących opcji „EX” (odporność na działanie materiałów wybuchowych stałych), „GAS” (odporność na działanie materiałów wybuchowych gazowych) i „CD” (odporność na przewiercenie).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że europejskie organizacje standaryzacyjne nie uznały modyfikowania oryginalnej listy narzędzi wskazanych w normie EN 1143-1 za konieczne, ponieważ obecne certyfikowane produkty nie wykazały żadnych znaczących wad zabezpieczeń podczas rzeczywistych ataków włamaniowych. Jednak wraz ze zwiększoną dostępnością nowoczesnych narzędzi o wyższej mocy, podjęto decyzję o włączeniu opcji, która umożliwia ocenę odporności produktu pod kątem ataku z wykorzystaniem bardziej wydajnych urządzeń.

Przecinarki tarczowe elektryczne

Narzędzia stosowane podczas badań odporności na włamanie mają teraz większą moc (w poprzedniej wersji normy uwzględniono 800 W, teraz już 1350 W). Tarcze nowoczesnych przecinarek mają również cieńsze krawędzie i charakteryzują się większą ścieralnością. W związku z tym są dużo skuteczniejsze podczas prób włamania niż narzędzia wykorzystywane w pierwotnych procedurach testowych.

Otwornice i piły elektryczne

W próbach kradzieży i włamania bardzo skuteczne okazać się mogą powszechnie dostępne otwornice karbidowe i piły wolframowe. Nie uwzględniono ich we wcześniejszej wersji standardu, jednak znalazły się w uaktualnionej wersji normy w sekcji T2.

Lance termiczne

Często wykorzystywane przez przemysł filmowy w celu poprawy efektów wizualnych, lance termiczne wykazują bardzo dużą skuteczność w próbach włamania do większych gabarytowo sejfów oraz skarbców. W ostatnim czasie narzędzia te stały się jeszcze bardziej wydajne i powszechnie dostępne.

Narzędzia udarowe

Jako że narzędzia udarowe do łamania betonu są teraz dużo bardziej wydajne, łatwiej z ich użyciem naruszyć materiał oporowy typowo stosowany w konstrukcji skarbców. Dlatego podczas testów odporności na włamanie wykorzystywane są młoty budowlane elektryczne, a nowoczesne narzędzia udarowe uwzględnia się w zaktualizowanej wersji standardu EN 1143-1.