Skip to content
  • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  • INSIGHTS

Skrytki depozytowe

Skrytki depozytowe zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przedmiotów wartościowych, takich jak złoto, biżuteria i ważne dokumenty.

Skrytki depozytowe służą do przechowywania cennych przedmiotów, jak złoto i inne metale szlachetne, biżuteria czy ważne dokumenty. Firma Gunnebo jest światowym liderem w projektowaniu i instalacji systemów skrytek depozytowych dla banków i instytucji pozabankowych.

System zautomatyzowanych skrytek depozytowych nowej generacji, który umożliwia deponowanie lub pobieranie wartościowych przedmiotów w dowolnej chwili i każdego dnia tygodnia

Product image

Zapewniający całodobową dostępność system skrytek samoobsługowych, który nie wymaga wykorzystania wcześniej zbudowanego skarbca

Product image

Kompaktowy system samoobsługowych skrytek depozytowych zapewniający stałą dostępność

Product image

Jednostka kontroli dostępu zaprojektowana w celu ochrony ściśle strzeżonego samoobsługowego lobby, w tym skrytek depozytowych oraz usług depozytów gotówkowych

Product image

Najnowocześniejsza technologia dezynfekcji sterylizuje powietrze i powierzchnie w pomieszczeniach samoobsługowych przed udzieleniem dostępu kolejnej osobie. Moduł sterowany za pomocą jednostki kontroli dostępu SafeT.

Product image

Skrytki depozytowe SafeStore 2000C to atrakcyjnie zaprojektowany system skrytek, którego układ dopasowuje się do istniejącej przestrzeni

Product image

Skrytki depozytowe SafeStore 3000F zapewnią bezpieczeństwo wartościowych przedmiotów na poziomie zgodnym z wymogami obowiązujących norm

Product image

Najwyższy poziom bezpieczeństwa kontroli dostępu

Uwierzytelnianie wieloetapowe za pomocą karty kryptograficznej, kodu PIN i skanerów biometrycznych

Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni

Elastyczna konstrukcja zapewniająca szerokie możliwości konfiguracji

Atrakcyjny design

Bogaty wybór kolorystyki i możliwość dostosowania do panującego wystroju

Systemy depozytowe to instalacje skrytek depozytowych znajdujących się w zamkniętym, certyfikowanym skarbcu. Aby uzyskać dostęp, użytkownik musi dokonać uwierzytelnienia przy pomocy karty kryptograficznej, kodu PIN i skanera biometrycznego. Rozwiązanie to oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywania cennych przedmiotów, takich jak złoto i metale szlachetne, biżuteria czy ważne dokumenty.

Firma Gunnebo jest liderem w branży security oraz wiodącym producentem sejfów, skarbców i drzwi skarbcowych, systemów uwierzytelniania oraz oprogramowania do zarządzania systemami zabezpieczeń. W naszej ofercie znalazły się również systemy skrytek depozytowych przeznaczone do wykorzystania w bankach, spółdzielniach pożyczkowych i kredytowych oraz instytucjach pozabankowych zarządzanych przez prywatnych operatorów.

Istnieją dwa typy systemów skrytek depozytowych: skrytki tradycyjne (mechaniczne) oraz skrytki w pełni zautomatyzowane (zrobotyzowane). Podczas gdy skarbiec zautomatyzowany umożliwia klientom dostęp do skrytek w dowolnym momencie i bez pomocy personelu, rozwiązanie konwencjonalne jest zwykle dostępne tylko w godzinach otwarcia placówki. Jednakże integracja elektronicznego systemu nadzorującego i kontrolującego skrytki depozytowe z systemem samodzielnego autoryzowania się klientów umożliwia całodobowy, samoobsługowy dostęp również do tradycyjnych skrytek.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak bezpieczne są skrytki depozytowe?

Skarbce Gunnebo stanowią istotny element całego systemu. Nasze skarbce wykazują odporność na atak mechaniczny, próby przewiercenia wiertłami diamentowymi, a także na działanie materiałów wybuchowych, co potwierdzają atesty przyznane przez europejską jednostkę certyfikującą ECB-S zgodnie z wymogami normy EN 1143-1. Dodatkowo, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych zasobów oraz kontrolę dostępu, system wykorzystuje uwierzytelnianie wieloetapowe, w tym kartę kryptograficzną, kod PIN i skaner biometryczny.

Choć skrytki depozytowe Gunnebo zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych kosztowności, to z uwagi na istniejące wciąż zagrożenie nie tylko kradzieży, ale również uszkodzenia w pożarze lub powodzi, zaleca się ubezpieczenie zawartości skrytki. Prestiżowy niemiecki certyfikat ECB-S jest bardzo dobrze postrzegany przez jednostki ubezpieczeniowe, co przekłada się na korzystne warunki umów ubezpieczeniowych.

Co można przechowywać w skrytce?

Skrytka depozytowa umożliwia bezpieczne przechowywanie cennych przedmiotów, takich jak złoto, gotówka, biżuteria, papiery wartościowe i ważne dokumenty. Banki i inne instytucje finansowe oraz operatorzy prywatni mogą w regulaminie korzystania z usług zakazać przechowywania w skrytkach określonych przedmiotów: zwykle broni, narkotyków i innych towarów nielegalnych lub niebezpiecznych. Wynajmując skrytkę, należy zawsze zapoznać się z warunkami świadczenia usług depozytowych.

Kto może uzyskać dostęp do skrytki?

W zależności od warunków korzystania zawartych w regulaminie stosowanym przez usługodawcę, do skrytki depozytowej dostęp może mieć więcej niż jedna osoba. W takich przypadkach osoby, które zgodziły się współdzielić skrytkę, otrzymują klucze jako współnajemcy. Proces dodawania nowego użytkownika do usługi może wymagać od niego wizyty w biurze placówki, przedstawienia dowodu tożsamości i podpisania dokumentów wyrażenia woli zostania współnajemcą.

W przypadku rozwiązań w pełni zautomatyzowanych nowy najemca otrzyma dodatkową kartę dostępu, kod PIN oraz klucz do samej skrytki. W przypadku systemów z uwierzytelnianiem biometrycznym konieczne będzie również przeprowadzenie skanowania biometrycznego każdego dodatkowego użytkownika. Przed podjęciem jakichkolwiek działań zawsze należy skonsultować się z usługodawcą.