Skip to content
  • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  • INSIGHTS

Skarbce & skarbiec bankowy

Certyfikowane Skarbce Gunnebo. Pomieszczenia o wysokiej klasie bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę przed włamaniem i wybuchem

Nasze konfigurowalne pomieszczenia skarbcowe zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa w obszarach wysokiego ryzyka, w sektorze bankowym, detalicznym czy farmaceutycznym, jak również w logistyce i w zakładach przemysłowych. Elastyczne pod względem konstrukcji, skarbce są odporne na włamanie, co potwierdza przyznany przez ECB·S zgodnie z normą EN 1143-1 certyfikat. Poniżej dowiesz się więcej o tych rozwiązaniach.

Skarbce budowane z wyjątkowo lekkich, odpornych na włamanie paneli modułowych

Product image

Skarbce Centurion o wysokiej klasie bezpieczeństwa wykorzystują najnowsze dostępne technologie, dzięki czemu opierają się najbardziej wyszukanym metodom ataku.

Product image

Skarbce o wysokim poziomie bezpieczeństwa budowane z lekkich paneli modułowych

Product image

Jednym z oczywistych skojarzeń nasuwających się w temacie skarbców i pomieszczeń bezpiecznych są skarbce bankowe. To właśnie wysokiej klasy rozwiązania skarbcowe dają klientom poczucie spokoju i uwalniają ich od trosk o zgromadzone środki. Jako kluczowy element każdej placówki, wysokiej klasy skarbiec bankowy musi spełniać szereg wymogów, którym sprostać mogą wyłącznie produkty cieszących się uznaniem w branży producentów. O zaufaniu, jakim darzą nas klienci, świadczy fakt, że przez ponad 30 lat obecności na rynku polskim zrealizowaliśmy liczne projekty dla banków i instytucji finansowych, budując wysokiej klasy skarbce modułowe w najwyższych klasach odporności na włamanie.

Niezależnie przetestowane

Każda klasa wykorzystuje różne komponenty, które zostały przetestowane i poddane próbom odporności na atak przez niezależne jednostki certyfikujące

Skuteczna wentylacja

Dostępnych jest kilka wersji certyfikowanych modułów wentylacyjnych

Innowacyjne rozwiązanie

Innowacyjne, lekkie panele, które nie wymagają spawania, co umożliwia szybszą ich instalację

Wysoki poziom ochrony przed włamaniem i kradzieżą jest kluczowy dla utrzymania ciągłości operacyjnej organizacji. Dotyczy to zwłaszcza obszarów wysokiego ryzyka, jak bankiplacówki handlu detalicznego, placówki logistyczne, koncerny farmaceutyczne czy przedsiębiorstwa przemysłowe, ponieważ ich działalność często wiąże się z przechowywaniem dużych ilości gotówki oraz przedmiotów wartościowych na ich terenie.

Aby efektywnie zarządzać tym ryzykiem, przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na pomieszczenia skarbcowe, aby przechowywać przedmioty wartościowe w oddzielnym, dobrze zabezpieczonym obszarze w istniejących budynkach. Tam, gdzie trudno pogodzić ograniczenia przestrzenne i obowiązujące standardy bezpieczeństwa, najlepiej zastosować rozwiązania modułowe, które dostosowuje się do indywidualnych wymogów każdego projektu.

Czy skarbce Gunnebo mają ates?

Pomieszczenia skarbcowe Gunnebo zaprojektowane są w sposób gwarantujący ich odporność na próby ataku mechanicznego. Te właściwości potwierdzają przyznane przez ECB-S certyfikaty zgodności z normą EN 1143-1 dla klas I-XI.

Jaki stopień bezpieczeństwa zapewniają skarbce Gunnebo?

Zgodnie z wytycznymi normy EN 1143-1, skarbce Gunnebo ModuleGuard zapewniają odporność na włamanie w klasach od I do IV, a skarbce Centurion w klasach od V do XII. Te właściwości potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Opcjonalnie modele w klasach X-XI są dostępne z ochroną przed przewierceniem wiertłem diamentowym (CD), a modele w klasie XII mogą zapewniać dodatkową ochronę przed skutkami wybuchu (EX). Certyfikowane 80-milimetrowe panele modułowe montowane poprzez skręcanie są dostępne w klasach V i VI. Ponadto wariant 80-milimetrowy modułów Centurion w klasie VI został zmodernizowany i teraz, zgodnie z normą EN-1143-1, klasyfikowany jest przez ECB-S jako certyfikowany produkt w klasie VI-T2.

W jakie zamki wyposażone są skarbce Gunnebo?

Oprócz skarbców, firma Gunnebo oferuje również szeroką gamę drzwi skarbcowych certyfikowanych w klasach II-XIII. Te drzwi skarbcowe wyposażone są zawsze w certyfikowane zamki: zamki kluczowe klasy B i klasy C (Mauer 70079 lub Kaba Mauer Primus 70011), zamki szyfrowe mechaniczne (S&G 6731 lub Kaba Mas LCC LG1947) czy zamki elektroniczne w klasach B, C i D (KelNet, Kaba Paxos, SafeLock, La Gard 39E). Na życzenie klienta różne systemy zamykające można łączyć w sposób zgodny z wymogami obowiązujących norm.

W jaki sposób montowane są skarbce Gunnebo?

Skarbce Gunnebo są konstruowane poprzez połączenie co najmniej jednych drzwi skarbcowych z panelami ściennymi, podłogowymi i sufitowymi. Panele modułowe są montowane razem poprzez skręcanie lub spawanie.

Jakie korzyści zapewniają skarbce?

Pomieszczenia skarbcowe Centurion o wysokim poziomie bezpieczeństwa wykorzystują najnowsze dostępne technologie, aby wytrzymać najbardziej wyszukane próby ataku. Stosunkowo lekka waga paneli zmniejsza koszty transportu i ułatwia montaż. Skarbce i drzwi skarbcowe Centurion zostały również zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwość obsługi i dostępu przez osoby upoważnione.

Jakie rozwiązanie będzie najbardziej odpowiednie dla mojej firmy?

Linia certyfikowanych skarbców Centurion firmy Gunnebo stworzona została z myślą o klientach oczekujących najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa i certyfikacji. Atestowane lekkie skarbce to doskonały wybór dla wyższych kondygnacji budynków o ograniczonej nośności stropu. Certyfikowane panele skarbcowe montowane poprzez skręcanie idealnie sprawdzają się przy ograniczonych warunkach montażu i w sytuacjach, gdy nie ma możliwości spawania paneli. Opcja ta pozwala również na demontaż całego pomieszczenia skarbcowego i jego ponowny montaż w innym miejscu. Dzięki tak różnorodnym produktom możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdego klienta.